viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Inledning til chemien.
Åbo, Frenckellska boktryckeriet, 1798. 8:o. (4),150,(1) s. + (BERGMAN, TORBERN) Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta, samt naturliga kroppars almännaste skiljaktigheter af T. B. Sthlm, C. Stolpe, 1779. 8:o. (2),63,(1) s. Ngt nött men trevligt samtida hfrbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg och ljus titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt. Någon obetydlig småfläck. Med G. Mattssons namnteckning daterad 1898 på försättsbladet.. Moström Torbern Bergman A Bibliography of his Works 132 för det andra arbetet. Moström menar felaktigt att det ska ha två planscher. Den finska kemisten Johan Gadolin (1760-1852) studerade i Åbo under P. A. Gadd och senare framförallt under Torbern Bergman i Uppsala. Han samarbetade även med Gahn och Scheele. Gadolins viktiga "Inledning", som publicerades i samband med hans tillträde som kemiprofessor i Åbo, användes flitigt av studenterna vid universiteten i Norden och utgår från Fourcroy och Lavoisier. Den har kallats den första moderna textboken i kemi i Norden. En annan emission av Bergmans arbete trycktes samma år i Scheffers "Chemiske föreläsningar" och översattes även till tyska
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236481/1798-gadolin-johan-inledning-til-chemien

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.