The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Inledning til chemien.
Åbo, Frenckellska boktryckeriet, 1798. 8:o. (4),150,(1) s. + (BERGMAN, TORBERN) Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta, samt naturliga kroppars almännaste skiljaktigheter af T. B. Sthlm, C. Stolpe, 1779. 8:o. (2),63,(1) s. Ngt nött men trevligt samtida hfrbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg och ljus titeletikett i glättad papp. Stänkta snitt. Någon obetydlig småfläck. Med G. Mattssons namnteckning daterad 1898 på försättsbladet.. Moström Torbern Bergman A Bibliography of his Works 132 för det andra arbetet. Moström menar felaktigt att det ska ha två planscher. Den finska kemisten Johan Gadolin (1760-1852) studerade i Åbo under P. A. Gadd och senare framförallt under Torbern Bergman i Uppsala. Han samarbetade även med Gahn och Scheele. Gadolins viktiga "Inledning", som publicerades i samband med hans tillträde som kemiprofessor i Åbo, användes flitigt av studenterna vid universiteten i Norden och utgår från Fourcroy och Lavoisier. Den har kallats den första moderna textboken i kemi i Norden. En annan emission av Bergmans arbete trycktes samma år i Scheffers "Chemiske föreläsningar" och översattes även till tyska
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236481/1798-gadolin-johan-inledning-til-chemien

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.