The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bellica gesta sigillatim exibens: eller en daglig tegnebog indehollendis den himmel-frelste kongelige stads Kiøbenhaffns belejrings idretter fra den 8 aug: aar 1658 til den 1 jun: aar 1660.
Köpenhamn, D. Eichhorn, 1660. 4:o. (28),+ 24,+ (4),+ 25-56,+ (4), 57-85,+ (1 blank),+ 87-88,+ (4),+ 89-116,+ (4),+ 117-147,+ (1 blank),+ 149-303, 204-209, 310-327, 326-330, 333-336,+ (4),+ 337-374,+ (10) s. Med en stor mängd träsnittsillustrationer i texten. Något fläckig och med genomgående fuktränder i nedre marginalen. Diskreta bläckanteckningar på titelsidan och enstaka i texten. Papperslagning med liten textförlust i yttre marginalen på sid. 25 och ett litet hål med textförlust sid. 145. Senare elegant något nött hfrbd med rikt guldornerad rygg med röd titeletikett och diskret upphöjda bind, röda snitt (G. Hedberg). Med en Gabr. Senners namnteckning på titelbladet. Ur Per Hiertas bibliotek med hans namnteckning och kommentar på försättsbladet "Högst egendomlig och rar krönika!". Hjalmar Hartmanns exlibris. De graverade illustrationer som medföljde boken på ett stort planschblad saknas. Bibl. danica III sp. 158. Thesaurus 701. Warmholtz 4862. En versifierad dagbok över den svenska belägringen av Köpenhamn. Med emblematiska träsnitt. Den saknade planschen med graverade illustrationer var tänkt att skäras isär och klistras in i texten
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236157/1660-wallensbek-henrik-madsen-privatum-quod-cum-bellica-gesta-sigillatim-exibens-eller-en

Browse more rare books from the year 1660


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.