The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Collectio rerum curiosarum, eller samling af några courieusa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar: åtskillig slags pärlors, bärnstens, elfenbens- och horns tilredande och brukande: åtskillig slags winers tilredande, förbättrande samt förwarande: allahanda färnissors, färgors och bleckers preparerande: åtskillige wetenskaper angående fyrwerkeri, skytt- och fiskerier: allahanda fläckars uttagande ur siden, ylle och linne; jemte et bihang af andra courieusa, nyttiga och lustiga wetenskaper. Utur många lärda mäns skrifter och böcker sammansökte af J. S.
Johan Georg Lange, Stockholm, 1788. Liten 8:o. (16), 160 s. Femte gången uplagd. Trevligt, modernt halvklotband (Knut Hässlers bokbinderi) med marmorerade pärmpapper och förgylld ryggtiteletikett. Titelbladet lätt solkat och fläckat, sidorna 17-22 samt 67-74 med smärre fläckar i marginalerna, sidorna 105-115 med ett par mindre, genomgående fläckar.. Femte och sista upplagan av "Collectio", vilken är tillökt av Ehrenström och försedd med ytterligare ett titelblad (sidan 79-80) med tryckåret 1787. Festlig samling kuriösa ämnen vilka tas upp till avhandling i kortare notiser såsom "At se allahanda wildjur i sömnen", "At afstympa en led utan någon pina", "At göra en skrift på människans kropp, hwilken icke afgår" och annat smått och gott
      [Bookseller: Aspingtons Antikvariat]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236129/1788-scherping-jacob-ehrenstrom-a-collectio-rerum-curiosarum-eller-samling-af

Browse more rare books from the year 1788


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.