The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

(af).
Poëtiska försök. I-II. Sthlm, Kongl. ordens-boktryckeriet, 1816. 8:o. (8),159,(1) + (2),150 s. Samtida ngt nött läckert och originellt blindpressat saffianbd med smalt guldornerat ramverk på pärmarna och gula snitt, stämpelsignerat på eftersättsbladets insida av H. C. Richter. Ryggen ngt blekt. Någon enstaka småfläck. Med Gustav Oxenstiernas exlibris, Göteborgs museums stpl och duplettstpl på titelbladet samt Anders Börjes guldpräglade namn på insidan av frampärmen och dennes bläckanteckning på bakre pärmens insida.. Andra delen innehåller en översättning av "Semiramis" av Voltaire och "Oscar, Ossians son" (från franskan). Anders Carlsson af Kullberg (1771-1851) krönte sin långa ämbetsmannakarriär med utnämningen till biskop i Kalmar 1830 trots att han inte hade någon teologisk utbildning. Han tillhörde kretsen kring Gyllenborg, Leopold och Oxenstierna och valdes in i Svenska akademien 1817. Gustav Oxenstierna var skalden J. G. Oxenstiernas son och det är inte omöjligt att det fint bundna exemplaret var en gåva från Kullberg till fadern. H. C. Richter (1756-1829) var en av sin tids främsta bokbindare i Stockholm. Han var född i Åbo där han också hade sin lärlingstid. Därefter vistades han en längre tid i St. Petersburg där han uppenbarligen satte upp en egen verksamhet. 1793 flyttade han till Stockholm efter att 1791 av Gustav III blivit befriad från att lämna mästarprov till Bokbindarmästarämbetet och beviljats rätt att öppna egen verkstad. Arvid Hedberg skriver i "Stockholms bokbindare" att "Richters verksamhet har lämnat vackra vittnesbörd om hans yrkesskicklighet"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236057/1816-kullberg-a-c-af

Browse more rare books from the year 1816


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.