The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-läns beskrifning, så til thess natur/ art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen/ som til thess nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag under Sweriges crono/ både hwad inbyggarenas wäsende, handel ock näring i alla stånd widkommer, som ock alla the märckwärdigheter, man kunnat på alla orter i hwart giäl utur dystra mörckret upleta ock nu i dagsliuset bringa, efter mångas åstundan.
Sthlm, L. Salvius, 1746. 8:o. (20),377,(7) s. & 1 utvikbar grav. karta. Med träsnittsillustrationer i texten. Ngt nött pappbd från ca 1800 med röd rygg och titeletikett i glättad papp samt stänkdekorerade pärmpapper. Blåstänkta snitt. Ryggen ngt solkad och titeletiketten lite naggad. Delvis lätt lagerfläckig och med några enstaka fukt- och småfläckar. Titelbladet ngt lagerfläckigt. Med L. F. Rääfs exlibris.. Aberstén & Tiselius 46. Warmholtz 563: "micrologier, samt obetydelige och obevislige berättelser öfverflöda i detta, som författaren det kallar, nästan herculeiska arbete". Med en hyllningsvers av P. S. Hööke och en anonym. Den fina kartan över Bohuslän är graverad av J. Silfverling 1734 efter en förlaga av N. Knape. Arbetet mötte i samtiden hård kritik i den lärda världen, men har i efterhand uppskattats för sitt kulturhistoriska innehåll. Som kyrkoherde i Tanum hade Oedman (1682-1749) goda möjligheter att "utur dystra mörckret" uppteckna lokala sägner och folkminnen vilka annars förmodligen hade skattat åt förgängelsen
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/235879/1746-oedman-johan-chorographia-bahusiensis-thet-ar-bahus-lans

Browse more rare books from the year 1746


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.