The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

[respondent]. Iter in Americam.
A.a. Uppsala, literis Wernerianis, (1725). Liten 8:o. (2),48 s. Häftad med lite trasig samtida ryggremsa av guldbrokadpapper. Första och sista sidan småfläckiga i nedre marginalen. En samtida marginalanteckning på s. 35. Fint ex. från Ericsberg.. Lidén Catalogus disputationum 112. Sabin A dictionary of books relating to America 100961: "on the evidences of visits of the norsemen to America". Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1531: "Författarens göromål är att bevisa, det scandianerne icke allenast haft kundskap om America, utan också verkeligen gjort resor til denna verldenes del, i synnerhet till norra America; hvarjemte han framställer någre americanske folkslags seder och bruk, som äga likhet med sådane som fordom i vår nord varit vedertagne." Avslutas med en jämförelse mellan svenska och grönländska ord som författaren inhämtat från Olof Rudbeck
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/225822/1725-celsius-olof-preses-wahlstedt-jacob-j-respondent-iter-in-americam

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.