The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Vermakelyke Oraculen, Ofte Korswylige Voorzeggingen. Uyt den Françoyschen in onse Nederlandsche Taale Overgezet, door J.W. Luder. Desen laatsten Druk Van Nieuws Oversien, en van vele Druk-Fouten en Misslagen Verbetert, en met veele Nuttige zaken Vermeerdert.
Dordrecht, Adriaan Walpot en Zoon 17XX. (titelprent, 11) 71 (1) folia. Origineel Papieren Band, 12° (Wat los in de band, enkele pagina's zijn wat ingescheurd en 2 pagina's voorwerk zijn geplakt. Laat 18e eeuws lotboek met vragen en antwoorden, oorspronkelijk in het Frans beschreven door Marc Vulson de la Colombière, -1658. Het werk werd voor het eerst in het Nederlands uitgegeven in 1657 en was zo populair dat het meer dan 25 keer werd uitgegeven. Het lotboek, of horoscoop, bestaat uit een titelprent in houtgravure, titelpagina, voorwoord en gebruiksaanwijzing door de vertaler, de vragen, vervolgens de antwoorden en een folium met huishoudelijke tips voor cosmetische doeleinden. Een zeldzaam en amusant werk.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22500400/1658-vulson-de-la-colombiere-marc-vermakelyke-oraculen-ofte-korswylige-voorzeggingen-uyt

Browse more rare books from the year 1658


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.