The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De Vier Uitersten der Menschen, of Verstandige en Gemoedelyke Beschouwingen van den Dood, het Oordeel, de Hemel en de Helle. Uit het Engelsch vertaeld, en met XXV Toepasselyke Gezangen vermeerdert, door Marten Schagen. Met Koperen Plaeten. Nieuwe Uitgave.
Amsterdam, David Klippink 1772. (titelprent met verklaring, 4) 421 (5) p. Origineel Perkament, 8° (Boekblok licht gebruind. Geïllustreerd met een titelprent en 4 gravures.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22484311/1772-green-thomas-de-vier-uitersten-der-menschen-of

Browse more rare books from the year 1772


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.