The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Cort-Begryp Vande stucken der gheschiedenissen va(n) Antonio Perez, onlancx verdreven Secretaris vanden teghenwoordighen Coninck van Spangien, Philips de Twede: Waerinne de Spaensche practijcken, tot een spiegel van alle menschen, nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden. Waer uyt oock de gront ende eerste oorspronck der voorleden beroerte binnen Sargoza, hooftstadt van Aragon, claerlicken te verstaen is. Wt het Spaensch ghetoghen, ende ordentlick by een versamelt, door Ioost Byl. Met een summaris inhout aende vant, ten eynde toe. Op een nieu herdruckt ende verbetert.
sGravenhaghe, Aelbrecht Heyndricxzoon 1597. (8) 92 p. Origineel Perkament met omslag, 4° (Boekblok licht gebruind, plaatselijk lichte vochtvlekken. Zeldzaam pamflet van de Spaanse staatsman en secretaris van koning Filips II, Antonio Pérez, 1534-1611. Pérez viel uit de gratie en verspreide vervolgens propoganda tegen het Spaanse koningshuis. Zijn 'Relaciones' is samen met de 'Apologia' van Willem van Oranje grotendeels verantwoordelijk voor de Zwarte Legende die ontstond rond de Spaanse wreedheden. Dit uittreksel van de 'Relaciones' werd in het Nederlands uitgegeven om de lezers te leren hoe Filips II zijn dienaren beloonde, en wat zij als opstandelingen van hem konden verwachten.) Knuttel, W.P.C. (1978). Verzameling van de Pamfletten-Verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, nr. 948 / Olozaga, S. de (1853). Filips II in Spanje, p. 17-19 / Tiele, P.A. (1858). Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten, nr. 382.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22483707/1597-perez-antonio-cort-begryp-vande-stucken-der-gheschiedenissen

Browse more rare books from the year 1597


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.