The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
Utrecht, Willem Clerck 1683/1683/1681. 3 werken in 1 band, (8) 250, (2) 253-337 (15), (14) 177 (1) p. Origineel Perkament, 4° (Onder- en bovenkant rug mist een klein stukje perkament, plaatselijk wat gebruind. Verzameling van 3 werken van Jodocus van Lodensteyn, 1620-1677. Het laatste werk is vrij zeldzaam.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22483706/1683-lodensteyn-jodocus-van-beschouwinge-van-zion-ofte-aandagten-en

Browse more rare books from the year 1683


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.