viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Theomachia autexousiastikê ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekking van de Oude Pelagiaansche Afgod De Vrye Wil Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten naadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie.
Amsterdam, Nicolaas Byl 1756. (XL, uitvouware tabel) 228 p. Half Linnen, 8° (Latere band, eerste 2 pagina's wat gevlekt.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22481697/1756-owen-john-theomachia-autexousiastike-ofte-een-openinge-van

Browse more rare books from the year 1756


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.