The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Stigtelyke Annotatien. Behelsende Een Verzameling van Kloek- uitgesprokene Wysheit. van veele Geleerden en Vermaarden Mannen der Waereld, tot Opwekkinge van een Verstandig en Redelyk Leven. Voor alle soorten van Menschen in het Ligt gegeven.
Amsterdam, Jan Hartig 1761. (4) 277 (3) p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 8° (Mist de titelprent, de laatste pagina van het voorwerk en pagina 193/194, bovenste gedeelte van pagina 129/130 gescheurd, hierdoor enkele regels tekstverlies. Bundel bestaande uit korte stukjes om te overdenken met voornamelijk uitspraken van bekende mannen uit de geschiedenis en kerkgeschiedenis. De inhoud is te vergelijken met de Gulden Annotatien van Franciscus Heerman maar bestaat uit andere anekdotes.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22481096/1761-nn-stigtelyke-annotatien-behelsende-een-verzameling-van

Browse more rare books from the year 1761


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.