The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Het Groot Aanbelang der Zaligheit, begreepen in Drie Deelen. In zich Behelzende, I. Eene Ontdekkinge van des Menschen Staat en Toestandt van nature, of den Straf-schuldigen Zondaar Overtuigt. II. Des Menschen Herstellinge door het Geloove in Christus, of des Overtuigden Zondaars Toestandt en Genezinge. III. Des Christens Plicht, zoo met opzicht op Personele als Huishoudelyke Godtsdienst. Alles voorgestelt in verscheidene Predikatien. Met een Voorreden, waar in de Voortreffelykheit en Nuttigheit van dit Werk wordt aangetoont, door den Eerw. Heere Hugh Kennedy. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt.
Rotterdam, Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci 1747. (16) 681 (11) p. Opnieuw gebonden Perkament met stempels, 8° (Rand eerste 3 pagina's teer, mist laatste 2 pagina's.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22480496/1747-halyburton-thomas-het-groot-aanbelang-der-zaligheit-begreepen

Browse more rare books from the year 1747


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.