The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
- Amsterdam, Andries en Hendrik de Leth, (1729-1732). Folio. 2 delen in 1 band. [vi],24,18 pp. tekst & 50 platen met telkens 2 gravures. Met 2 (vrijwel identieke) frontispices, uitslaande kaart van Noord-Kennemerland, titelvignet en wapenvignet van L. Geelvink (aan wie het werk is opgedragen.) Nieuwe fraaie marokijnen band met ve rgulde rug met ribben en fleurons in de compartimenten, dubbele fileten en hoekfleurons op de platten. (enkele minieme marginale scheurtjes in de tekst, een enkel vlekje; een zeer goed exemplaar)
      [Bookseller: Antiquariaat Brinkman, since 1954 / ILAB]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22460525/1729-brouerius-van-nidek-mattheus-het-zegenpralent-kennemerlant-vertoont-in-veele

Browse more rare books from the year 1729


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.