The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Resa i Colombia åren 1825 och 1826. Förra och senare delen
Bok. Nyköping 1828. Senare inb i två snygga band m titeletikett i skinn. 302 s + 402 s. 2 planscher + utvikbar karta. Planscherna är fördelade till en i början på vart och ett av banden, kartan sist i första bandet. Första planschen skadad, lagad, lite smutsad. Andra planschen mkt bra. Den utvikbara kartan ok. Inlagan mkt bra. Samtida namnt på titelblad
      [Bookseller: Antikvariat Böcker & Böcker Arctan]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22435282/1828-gosselman-carl-august-resa-i-colombia-aren-1825-och

Browse more rare books from the year 1828


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.