The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Prakticale Godgeleertheid, of algemeene Pligten der Christenen, ten opzigte van Godt, van Christus, van zich Zelven en zyn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. Uitgegeven door Henr. Carolinus van Byler, Die ook een uitvoerige Levensbeschryvinge van den Autheurs daar voor gedaan heeft. Alles uit het Latyn vertaalt, en met de woordelyke uitdrukking der aangehaalde Schriftuurplaatsen vermeerdert. Tweede Druk.
Rotterdam, Nicolaas Topyn 1732. 286 p. Origineel Perkament, 8° (Rug aan onder- en bovenkant gerestaureerd, donkere vlek op het voorplat, pagina 17/18 in kopie.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-12           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22412762/1732-witsius-hermannus-prakticale-godgeleertheid-of-algemeene-pligten-der

Browse more rare books from the year 1732


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.