The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706.
[NL] Coll.: 4º: *-2*4 (*3 als A3) A-O4 P6 (-P5) Q-T4 V2, 2A-3F4, 3A-Y4, gepag.: [16] 156, 413 [3], 153 [23] pp. Met een gegraveerde titelpagina, een kopvignet boven de opdracht aan Wilhem de la Palma en 6 uitslaande platen (30 x 18 cm), alle door Romeyn de Hooghe. Ex.: Leer, geribde rug met titelschild, platten gemarmerd, hoeken beschadigd, verder goed exemplaar. Bibl. verw.: Haitsma Mulier/Van der Lem 232b; Landwehr 102; Lit.: NNBW VIII, 786; Te Winkel IV, p.450. Van der Hoeven, geboren omstreeks 1660 in Amsterdam, heeft daar waarschijnlijk gewerkt als koopman; hij trad - zo blijkt uit de titelpagina - ook op als vertegenwoordiger van de hertog van Saksen. Eén jaar voor 'Hollands aeloude vryheid' had Ten Hoorn een ander omvangrijk historisch werk van hem uitgegeven, 'Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt', waarvoor Romeyn de Hooghe ook de titelpagina had geleverd. Wilhem de la Palma, aan wie het werk is opgedragen, was van 1702 tot 1705 directeur-generaal van de West-Indische Compagnie op de Goudkust, waar hij het hoog gezag by zulke Volkeren voerd, die in tegenstelling van ons, de volkomene voorbeelden van de slaverny zijn, schrijft Van der Hoeven onbekommerd in de opdracht, waarmee hij ongetwijfeld de algemene opinie verwoordde. Ook het toneel had zijn belangstelling: hij was lid van het toneelgenootschap 'In magnis voluisse sat est' en heeft een zestal toneelstukken geschreven, deels oorspronkelijk, deels bewerkt naar het , 523, . Hij moet in of na 1727 zijn overleden, want zijn laatste stuk, de klucht 'De drie Hamburgers', dateert van dat jaar. [EN] Coll.: 4º: *-2*4 (*3 als A3) A-O4 P6 (-P5) Q-T4 V2, 2A-3F4, 3A-Y4, gepag.: [16] 156, 413 [3], 153 [23] pp. with engraved title page and head-piece above the dedication to Wilhelm de la Palma and six folding plates (30 x 18 cm), by Romeyn de Hooghe. Ex: Leather, ribbed back with title label, sides in marbled paper, corners damaged, otherwise good exemplar. Bibliography: Haitsma Mulier/Van der Lem 232b; Landwehr 102; Lit.: NNBW VIII, 786; Te Winkel IV, p.450. Van der Hoeven, born in Amsterdam around 1660, perhaps worked there as merchant; he was also - according to the title page - agent of the duke of Saksen. One year before 'Hollands aeloude vryheid' Ten Hoorn published another extensive historical work by him, , 'Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt', for which Romeyn de Hooghe made the title page. Wilhelm de Palma, to whom this work is dedicated, was general director of the Dutch West India Company on the Golden Coast. He was also member of the theatrical company 'In magnis voluisse sat est' for which he himself wrote pieces or translated some from French. He died perhaps after 1727, since his last known piece 'De drie Hamburgers' is dating from that year. RdH013
      [Bookseller: Historisch Antiquariaat A.G. van der Ste]
Last Found On: 2017-10-10           Check availability:      Biblio    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22258437/1660-hoeven-emanuel-van-der-hooghe-romeyn-hollands-aeloude-vryheid-buyten-het-stadhouderschap

Browse more rare books from the year 1660


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.