The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

SPREEKWYZEN DOOR DE HEILIGE SCHRYVERS ONTLEENT UIT DE STRYDEN DER OUDEN VERKLAART DOOR JACOBUS LYDIUS, Met de Byvoegselen van JOHANNES LOMEJER: Op nieuw vertaalt en op veleplaetsen nader opgeheldert door ABRAHAM DURY Met Kopere Platen.
- Buona ril. carton. recente, dorso in perg., cm 16x11, pp 5, cc. 23 nn., 644, cc. 18 nn., 21 inc. f.t. di cui numer. rip. piĆ¹ volte, bel front. inc. con fastigio: De Heylige Stryden en Loopbanen der Grieken en Romeynen. Poco margin., peraltro ottimo esempl. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: EDITORIALE UMBRA SAS]
Last Found On: 2017-10-10           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22195403/9999-spreekwyzen-door-de-heilige-schryvers-ontleent

Browse more rare books from the year 9999


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.