The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Leven, Avonturen, Misdrijven en Lotgevallen van Beruchte Engelsche Bandieten, Roovers en Zeeschuimers. Van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Volgens geregtelijke oorkonden en andere geloofwaardige bronnen.
Amsterdam, Gerrit Portielje 1836. (8) 245 p. Origineel half Leer, 8°.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22024553/1836-whitehead-charles-leven-avonturen-misdrijven-en-lotgevallen-van

Browse more rare books from the year 1836


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.