viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Leven, Avonturen, Misdrijven en Lotgevallen van Beruchte Engelsche Bandieten, Roovers en Zeeschuimers. Van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Volgens geregtelijke oorkonden en andere geloofwaardige bronnen.
Amsterdam, Gerrit Portielje 1836. (8) 245 p. Origineel half Leer, 8°.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22024553/1836-whitehead-charles-leven-avonturen-misdrijven-en-lotgevallen-van

Browse more rare books from the year 1836


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.