The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Der Königl. Maytt. zu Schweden, verordneter Gouverneur über Liefland und die Stadt Riga, General Major über die Infanterie und Oberster über ein Regiment geworbener Dragouner, Ericus Soop Freyherr, Herr zu Brunäsz und Saleby. [=Headline.) Dated Riga 13. Dec. 1694.
- (Riga, 1694). Folio. Ettbladstryck. Vikt, med ett minimalt hål i vecket. Tagen ur band och monterad på papper i övre vänsterkant, liten reva i övre vänstra hörnet. Ej i VD17. Efterlysning proklamerad av ståthållaren i Riga Eric Soop att kapten Reinholdt Patkul, som hemligen flytt från Stockholm och som troligen kommit till Livland, är fågelfri och att ingen får hjälpa eller härbärgera honom utan han skall omedelbart rapporteras och fängslas ? dass niemand obgedachten Capitain Patkul annehmen oder beherbergen, noch verheelen, sondern wo derselbe allhier in diesem königl. General Gouvernemente gefunden würde, anhalten und gebühren angeben soll, damit Er in sichere Verwahrunn genommen, und bisz zuer fernern Verordnung behalten werden könne? Processen mot Johann Reinhold Patkul jämte de andra ledande livländare som i Stockholm protesterat mot godsreduktionen i Livland inleddes i Stockholm mars 1694. Under rättegången ansökte Patkul om nåd men då ansökan avslogs flydde han från Stockholm. I december 1694 dömdes han i sin frånvaro att mista högra handen, samt ära, liv och gods. Hans medanklagade dömdes också till döden, men benådades med sex års fängelse. Som bekant blev Patkul inte tillfångatagen i Riga utan dök efter ett tag upp hos August II i Dresden. Den svenska ?rättvisan fick vänta till 1706 innan den kunde göra upp med den ?store landsförrädaren?.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22004231/1694-patkul-soop-eric-der-konigl-maytt-zu-schweden-verordneter

Browse more rare books from the year 1694


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.