The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Valaffisch] SVERIGES KVINNOR! En var som röstar på "arbetarepartiet", röstar för familjebandens upplösning, barnens förvildning, och sedernas förfall.
- Stockholm; Bengtsons Lit. AB, 1928. 39,5x29,5 cm. Med tre svaga horisontella veck. Välbevarad. Signerad G. W. (Gunnar Widholm). Valaffisch inför andrakammarvalet 1928, uppkallat efter motiv på flera affischer, bl. a. den här erbjudna. Valet har gått till historien som ett av de mest hätska i svensk modern historia, det ovanligt starka bildspråket på affischen vittnar om detta.
      [Bookseller: Patrik Andersson, Antikvariat.]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22000814/1928-nationella-ungdomsforbundet-valaffisch-sveriges-kvinnor-en-var-som

Browse more rare books from the year 1928


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.