The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. 1-6.
- Stockholm, Joh. Beckman, 1857-72. 8:o. (6),+ 490; (8),+ 576; (14),+ 615,+ (1); (16),+ 708,+ (2); (6),+ 443,+ (2); (6),+ 368,+ III; (8),+ 412,+ XII,+ (6),+ 509,+ VIII,+ (2) s.+ 5 utvikbara tabeller. Ren inlaga. Åtta uniforma samtida hfrbd med guldornerade ryggar. De fyra första något blekta. "Westerwiks läroverk" i bläck på pärmarnas insida. Första volymen med pappersetikett på ryggen. Bilagt: (CRONHOLM, Abr.). Svar på en uti Svensk tidskrift, (1875, första häftet), införd kritik öfver "Det senaste arbetet om Gustaf II Adolf". Stockholm, 1875. 8:o. 15,+ (1) s. Häftad. Sista sidan med reklam för arbetet. Detta stora arbete innehåller enligt Bring en stor mängd värdefulla fakta, men lider brist på kritik och reda i framställningen. Här komplett med de ofta saknade två sista delarna (V:1-2 samt VI:1-2), som utkom på eget samt på F. G. Bejers förlag nästan 10 år efter de förra.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22000614/1857-cronholm-abraham-sveriges-historia-under-gustaf-ii-adolphs

Browse more rare books from the year 1857


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.