The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ett år i Sverige.
- Taflor af Svenska Almogens klädedrägt, lefnassätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter; tecknade af af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. Stockholm, Johan Hörberg, 1827-35. 4:o. Graverat titelblad,(4),137,(3, ett blankt) s. + 48 graverad handkolorerade planscher (inklusive vinjett på titel) med skyddspapper + 2 graverade musikbilagor. Hårt nött, samtida halvskinnband. Blind- och gulddekorerad rygg. Färgade snitt. Lagad i yttre falsar. Inlagan med spridda fläckar, mest i kanter. Pl. 43 Torna härad II naggad i yttre kant. Främre pärms spegel med raderad namnteckning samt namnteckning Johan Emil Flygt Göteborg 23/1 1898. 27,5 x 21 cm.*Egentligen är titeln Ett år i Sverge.[#\128821]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/22000613/1827-forsell-c-ett-ar-i-sverige

Browse more rare books from the year 1827


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.