viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Förarbetena till Sverige rikes lag 1686-1736 efter offentlig granskning utgifna av Wilhelm Sjögren. 1-8.
- Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1900-09. Stor 8:o. VIII,+ (2),+ 509; VI,+ (2),+ 379,+ (1); (2),+ IV,+ (2),+ 413; (2),+ XXVI,+ (2),+ 470; (2),+ X,+ 450; (2),+ XII,+ 589; XII,+ 666; VIII,+ 361 s. Något nötta samtida röda hfrbd med guldornerade ryggar och med de främre omslagen medbundna i slutet av resp. volym. Åtta volymer. Med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. Almquist 5 (s. 270). Innehåller protokollen från den stora lagkommissionen; dess olika lagförslag och andra handlingar som berör kommissionens verksamhet.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21999612/1900-sjogren-wilhelm-utg-forarbetena-till-sverige-rikes-lag-1686

Browse more rare books from the year 1900


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.