The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges Lantbrukskalender 1926-1927
Bok. Inb dek pbnd från Utgivarens förlag Aneby 1516s +9s Annonser Mindre slitage förekommer. Uppgifterna är insamlade juli 1925-aug 1926. En tidigare upplaga gavs ut 1915. Till att börja med upptecknas: Biskopar Domänintendenter, Folkhögskolor, Förskoleinspektörer, Hushållningssällskapen, Landshövdingar, Lantbruksingenjörer, Lantbruksinstitut, skolor. Lantmannaskolor- Torvtjänstemän mm Alla socknar i Sverige tecknas med invånare, län, härad, areal, mm. I socknen: Kyrkoherde, Klockare, Folkskolelärare, Ordf. i nämnder, Kyrkvärdar, Fjärdingsman, Auktionist mm. En otrolig bok för släktforskning och kännedom om tidens styresmän ja kanske även kvinnor.
      [Bookseller: Fasetten konsult]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21997604/1925-a-anander-sveriges-lantbrukskalender-1926-1927

Browse more rare books from the year 1925


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.