The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Om Gustaf den tredjes yttre politik under de två senaste åren af dess regering. Tal hållet vid præsidii nedläggande i Kongl. Vetenskaps-Akademien af L. Manderström, stats-minister för utrikes ärendena.
- Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1859. 8:o. 85 s. Samtida kbd, titeln präglad i guld på ryggen, pärmarna blindstämplade, blekt rygg och övre del av frampärmen. Dedikation till friherre Carl Bonde högaktningsfullt från författaren. Setterwall 3628. Enligt Linnström ej i bokhandeln. Anteckning i annat exemplar att den endast skall vara tryckt i 200 exemplar. Ludvig Manderström (1806-73) var själv utrikesstatsminister åren 1858 till 1868 och flitig utgivare av historiskt källmaterial.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21988220/1859-manderstrom-ludvig-om-gustaf-den-tredjes-yttre-politik

Browse more rare books from the year 1859


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.