The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kongl. Vetenskaps academiens handlingar, 1797, vol XIII.
Bok. Stockholm 1797, J P Lindh. Ill m 11 kprstplr, utvb (nr I-III handkolorerade). 324+(4) sid. Nytt handbundet rött halvfranskt band, rygg med 5 upph bind, skinntitelfält i svart. 22x13 cm. Innehåll bl. a: Gadd: Rön, om Pietra fongaja, och des beskaffenhet. Hisinger: Minerographiska Anmärkningar öfver en del af Skaraborgs Län, i synnerhet Halle och Hunneberg. Ljung: Picus javanensis, en ny Fogel ifrån Java. Meanderhjelm: Om den Physiska Astronomiens Uphof och fortsättning. Modeer: Uptäckt angående Blankenburger Schraubenstein med platta Skifvor och runda Pipor, varande Tubipora Epitoniium.
      [Bookseller: Antikvariat In Silvis cum Libro.]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21986628/1797-kongl-vetenskaps-academiens-handlingar-1797-vol

Browse more rare books from the year 1797


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.