viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kongl. Vetenskaps academiens handlingar, 1797, vol XIII.
Bok. Stockholm 1797, J P Lindh. Ill m 11 kprstplr, utvb (nr I-III handkolorerade). 324+(4) sid. Nytt handbundet rött halvfranskt band, rygg med 5 upph bind, skinntitelfält i svart. 22x13 cm. Innehåll bl. a: Gadd: Rön, om Pietra fongaja, och des beskaffenhet. Hisinger: Minerographiska Anmärkningar öfver en del af Skaraborgs Län, i synnerhet Halle och Hunneberg. Ljung: Picus javanensis, en ny Fogel ifrån Java. Meanderhjelm: Om den Physiska Astronomiens Uphof och fortsättning. Modeer: Uptäckt angående Blankenburger Schraubenstein med platta Skifvor och runda Pipor, varande Tubipora Epitoniium.
      [Bookseller: Antikvariat In Silvis cum Libro.]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21986628/1797-kongl-vetenskaps-academiens-handlingar-1797-vol

Browse more rare books from the year 1797


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.