The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Den Haag, Bezuidenhoutseweg - Hendrik Florisz. Scheurleer, 1755-1761.
GEZICHT VAN DE BEZUIDENHOUTSEWEG TE ?S GRAVENHAGEKopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven 1755-1761 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca. 28,5 x 40,5 cm.We zien de Bezuidenhoutseweg vanaf de hoek met de latere Schenkweg (links) naar de Herengracht. Rechts de Bossloot en de Koekamp.De Haagse uitgever en boekverkoper Hendrik Florisz. Scheurleer (1692-1768) speelde in op de populariteit van het stadsgezicht in het midden van de 18de eeuw. Hij publiceerde een reeks van achttien uiterst informatieve gezichten van Den Haag en directe omgeving die hij allemaal aan Haagse burgemeesters, baljuws of secretarissen opdroeg. Ze zijn gegraveerd door Iven Besoet (ca. 1720-1769) een uit Leiden afkomstige kunstenaar. Dat de reeks een succes was, mag blijken uit de diverse kopie?n (meestal optica-prenten) die er naar zijn gemaakt. Of Besoet er goed aan heeft verdiend, is echter zeer de vraag, want als we de biografi?n mogen geloven werd hij wegens wanbetaling zijn huis uitgezet, waarna hij, gehuld in een deken, op straat verbleef en korte tijd later overleed.Prijs: ?975,- (incl. lijst).
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2017-10-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21983644/1755-scheurleer-hendrik-florisz-1692-1768-den-haag-bezuidenhoutseweg-hendrik-florisz-scheurleer

Browse more rare books from the year 1755


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.