viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd. Verrukt met een keurig Afbeeldsel van den vermaarden Veldheer en Leeraar Henricus Arnaus.
Amsterdam, Jacobus Loveringh 1765. (14) 235 (1) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (Compleet met het portret van Arnaud.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21090002/1765-martinet-joannes-florentius-kerkelyke-geschiedenis-der-waldenzen-tot-op

Browse more rare books from the year 1765


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.