The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd. Verrukt met een keurig Afbeeldsel van den vermaarden Veldheer en Leeraar Henricus Arnaus.
Amsterdam, Jacobus Loveringh 1765. (14) 235 (1) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (Compleet met het portret van Arnaud.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21090002/1765-martinet-joannes-florentius-kerkelyke-geschiedenis-der-waldenzen-tot-op

Browse more rare books from the year 1765


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.