The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historisch Verhaal, ofte Een deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van die, zedert den jaare 1572. Ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overgekomen, byzonder Van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de Steden Wouren en Oudewater, waar by de Schryvers van dien tydt werden wederlegt. Alles vervat in twee Brieven. De twede Druck, veer Vermeerdert door den Autheur.
Leyden, Coenraad Wishoff, en Juriaan Wishoff 1736. (2, 34) 464 p. Origineel Leer met ribben en stempels, 4° (Band aan de randen sleets, zijkant van de rug gerestaureerd, boekblok licht gebruind.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21075826/1736-costerus-bernard-historisch-verhaal-ofte-een-deductie-van

Browse more rare books from the year 1736


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.