The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De Eeuw-Spelen der Oude Romeinen, Met derselver Plegtelijkheden, ende andere mengelstoffen, uit d'Aloude Gedenkpenningen en Gewijde ende Ongewijde geheugnissen, aangetekend, ter gelegenheid van het Openen der Nieuwe, en besluiten der Oude Eeuwe uit Psalm CIII. en Levit. XXI.
Amsterdam, Gerardus Borstius 1703 - (32, 14) 422 (2) p. Origineel half Marokijn, 8° (De band is wat sleets aan de randen, lichte vochtvlek in het bovenste gedeelte van het boekblok. Geïllustreerd met 16 gravures waarvan 14 munten afbeelden.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21058859/1703-bruin-florentius-de-de-eeuw-spelen-der-oude-romeinen

Browse more rare books from the year 1703


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.