The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der Christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe. En inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche Psalmberyminge: Uit echte gedenkstukken saamgebracht.
Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart 1777 - (XXII) 496, (XL) 519 p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (Complete set van dit vrij zeldzame werk, met in deel 1: 5 portretgravures en 2 (notenschrift-)gravures, waarvan 1 uitvouwbaar en in deel 2: 5 portretgravures en 1 uitvouwbare gravure.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21058856/1777-iperen-josua-van-kerkelyke-historie-van-het-psalm-gezang

Browse more rare books from the year 1777


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.