The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ten years in Sweden being a description of the landscape, climate, domestic life, forests, mines, agriculture, field sports, and fauna of Scandinavia.
By "an old bushman". London, Harrild, 1865. Stor 8:o. XVI,592,(8) s. Ngt nött och blekt vinrött dekorerat oklbd. Ryggen och pärmarnas falsar renoverade. Nya kompletterande för- och eftersättsblad. Inlagan med någon enstaka småfläck och några blad i början delvis loss i häftningen. Samtida tillskrift på smutstitelbladet: "The editor of the North British review". Med Gunnar Brusewitz exlibris.. Bring 819. Lundberg s. 4. Müntzing II:215. Schreber 413a. De avslutande opaginerade bladen är en förlagskatalog. Kapitel V, som upptar s. 207-592, har rubriken "A list of every animal found in Scandinavia, Finland, and Denmark, scientifically arranged with a short description of each". Författaren (1815-65) var engelsk journalist och naturforskare och under långa tider bosatt i Värmland, men reste även i Lappland. Gunnar Brusewitz hade markerat Wheelwrights uppgifter om råttplågan i Sverige. Brusewitz har ägnat Wheelwright ett kapitel i "Pärtkorgens hemlighet" där han bl.a. skriver om föreliggande arbete och tillägger: "Som författare står han i mitt tycke betydligt över Lloyd med sitt livliga journalistiska sinne, sin djupa bildning och drastiska humor."
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-16           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/207008/1865-wheelwright-h-w-ten-years-in-sweden-being-a

Browse more rare books from the year 1865


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.