The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kongl. maj:ts allernådigst confirmerade regerings-form, daterat Stockholm den 21 februarii anno 1719.
- Lund, Abrah. Habereger, (1719). 4:o. (35) s. Riksvapnet i träsnitt på titelbladet. Första och sista sidan något solkiga. Häftad med bevarade men nötta råkanter. Ur Ericsbergs bibliotek. Bring, Riksdagshandlingar, s. 16. Warmholtz 6844. Lundupplagan av frihetstidens viktiga regeringsform, som fastslår att makten skall delas mellan regenten, riksrådet och riksdagen. Den reviderades lätt året därpå, 1720, och gällde sedan tillsammans med 1723 års riksdagsordning under hela frihetstiden fram till Gustav III:s statskupp 1772.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-09-23           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/20355409/1719-1719-ars-regeringsform-kongl-majts-allernadigst-confirmerade-regerings-form

Browse more rare books from the year 1719


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.