The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'.
27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'fbordewijk' en gedateerd 'Den Haag, 11 Maart 1954/ Donderdag'. 15 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.l Vriendelijk antwoord van Bordewijk op een brief van de algemeen secretaris van de Haagse Kunstkring over het hem op 1 april 1954 toe te kennen erelidmaatschap van de Haagse Kunstkring. Bordewijk reserveert voor twee genodigden een extra stoel: 'mijn vrouw en mijn zoon'. En: 'Het programma voor de bewuste avond belooft mij reeds veel, afgescheiden nog van wat het bestuur een verrassing wil doen blijven'. De laatste alinea van de brief handelt over de 'hoofdzakelijk passieve rol' die Bordewijk op de hulde-avond 'het beste past', al belooft hij een 'niet al te kort woord van dank'.Bijgevoegd: 1. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan 'Zeer Geachte Heer Bordewijk'. 27,3 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd '9 Maart 1954'. 18 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. Over de invulling van de avond. 2. Getypte brief van Mr. H. van Riel aan 'Mijne Heren'. 13,7 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd. Gedateerd ''s-Gravenhage, 23 Maart 1954/ Kneuterdijk 13'. 6 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. De bekende VVD'er en bankier bij Mees en Zn. kan helaas aan de uitnodiging geen gevolg geven.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas HOLTHUIS]
Last Found On: 2017-09-23           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/20328244/1954-bordewijk-f-getypte-brief-aan-zeer-geachte-heer

Browse more rare books from the year 1954


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.