The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Discussio qvorundam scriptorum Brandeburgicorum, quibus partim publico nomine, partim privato ausu S. Regiæ Maiestatis Sveciæ consilia & actiones circa res Germaniæ maligné traducuntur.
- (Stralsund?), 1675. 4:o. (56) s. Lätta småfläckar. Tryckt på tjockare papper. Fint hfrbd från slutet av 1800-talet, guldornerad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, alrotsmarmorerade pärmpapper. Ur Gustaf Holdo Stråles bibliotek, med hans exlibris. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 14:081705P. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 249. Warmholtz 4964, not, för latinsk upplaga tryckt 1677. Utkom även på tyska 1675 med ny upplaga 1676. På ett exemplar i Sächsische Landesbibliothek i Dresden finns antecknat på titelbladet ?Auctore S. L. B. D. P. Holmiae?.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-09-20           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/20004620/1675-discussio-qvorundam-scriptorum-brandeburgicorum-quibus-partim

Browse more rare books from the year 1675


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.