viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Epitome conciliorum tam generalium quam provincialium in Graeca et Latina ecclesia celebratorum, itemque vitarum Romanorum pontificum, epistolarum decretalium et diversarum sanctionum eorum.
1653 - Cum chronologica & historica observatione a Simone Starovolscio primicerio Tarnoviensi. Libris XXVI comprehensa. Romae (Rzym) 1653. Sumpt. Ioannis Baptistae & Iosephi Corbi Bibliopolarum. (31 x 22 cm), k. [12], s. 384, k. [6], winiety w drzeworycie (w tym 2 duże), opr. perg. z epoki. (Estr. T. 29). Zapiska na karcie tyt., zabrązowienia kart, niew. otarcia oprawy. Stan niemal b. dobry. Rozpoczyna dedykacja dla papieża Innocentego X, następnie w przedmowie wylicza zbiory z których korzystał W dziele zamieszcza wykaz papieży do 1644 r. t.j. do Innocentego X oraz spisy koncyljów (w tym synody krajowe); dalej idą spisy uchwał koncyljów z podziałem na 26 ksiąg. Szymon Starowolski (1588 - 1656), preceptor w domach magnackich I Rzeczypospolitej, ksiądz katolicki, kantor tarnowski, kanonik krakowski, polski historyk i pisarz polityczny epoki baroku. W 1650 rozpoczął starania o kanonię kapit. katedralnej krakowskiej. Nie były one łatwe, ponieważ w kapitule uważano S-ego za plebejusza. Prawdopodobnie w celu uzyskania kanonii odbył podróż zagraniczną do Rzymu. Opublikował tam trzy kompilacyjne dzieła, m.in. oferowane "Epitome conciliorum" (tj. zarys dziejów soborowych i papieskich), dedykowane Innocentemu X. Do Polski wrócił z końcem 1653, w następnym roku zmarł jeden z kanoników krakowskich i Starowolski zajął jego miejsce. Rzadkie. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antykwariat Wójtowicz]
Last Found On: 2017-09-20           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/19964405/1653-simon-starovolscii-epitome-conciliorum-tam-generalium-quam-provincialium

Browse more rare books from the year 1653


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.