The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Grundlig anvisning at förfärdiga goda fernissor jämte konsten at lakera och förgylla, efter rigtiga grunder och egen ärfarenhet til konstnärens och handverkares tjenst, författad.
Öfversättning från tyskan. Sthlm, J. C. Holmberg, 1799. 8:o. Grav. titelblad,220,(17) s. + (BOUTET, CLAUDE) Miniatur-skolan, eller konsten at lära måla utan mästare; jämte bihang om sättet at göra de vackraste färgor, m.m. och til slut undervisning uti målare-konsten, så väl al fresco, samt med vatten- och olje-färg, som på glas, uti emalj, mosaik och med damascering. Öfversatt ifrån den år 1782 i Paris utkomna förbättrade och tillökta uplagan. Sthlm, J. C. Holmberg, 1784. 8:o. 116 s. + Korrt underrättelse i konsten at tekna, måla och sy. Sthlm, J. C. Holmberg, 1799. 8:o. 15 s. + Underrättelse om cichorie-roten, dess plantering och anwändande til cichorie-caffe. Öfwersättning. Sthlm, J. C. Holmberg, 1794. 8:o. 43 s. Ngt nött samtida hfrbd med guldornerad rygg och olivgrön titeletikett i papp. Gula snitt. Fläckar nederst på ryggen. Enstaka lager- och småfläckar. Första arbetet med fuktrand i yttre marginalen på s. 1-60, pappersförlust i nedre marginalen på s. 81, pappersförtunning på s. 97 och liten reva i marginalen på sista sidan. Tredje arbetet med märke efter pressade växter på s. 12-13. Sista arbetet nära skuret i yttre marginalen och med textförlust på s. 42. Det finns ett tryckt titelblad till Gütle, vilket saknas här!. Hebbe 1306 vad gäller det fjärde arbetet. Originalet till det andra arbetet "L'école de la mignature" utkom första gången i Paris 1672
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-13           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/197983/1799-gutle-joh-conr-grundlig-anvisning-at-forfardiga-goda-fernissor

Browse more rare books from the year 1799


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.