The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bibliotheca Walleriana.
The books illustrating the history of medicine and science collected by dr Erik Waller and bequeathed to the library of the royal university of Uppsala. I-II. Uppsala, 1955. XII,471,(4) + (6),494,(3) s. & plr. Två aningen nötta bruna halvmarokängbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Levin). De främre omslagen medbundna. Ryggarna obetydligt blekta. Med dedikation: "med. dr. Gustaf Brun i tacksamhet för hängivet stöd åt Carolina Rediviva" från Tönnes Kleberg och Hans Sallander. Sannolikt är det även Gustaf Bruns exlibris som pryder insidan av pärmarna.. Nummer 10 av 100 numrerade exemplar på bättre papper. En av de främsta svenska boksamlarprestationerna genom tiderna! Gustaf Brun (1886-1958) donerade 1951 Gimos samling av musikalier till Uppsala universitetsbibliotek och efter hans död genom testamente merparten av det privata biblioteket, konstsamlingen och möblemanget
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-11           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/190187/1955-waller-sallander-hans-bibliotheca-walleriana

Browse more rare books from the year 1955


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.