The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Den Berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse.
1737 1737 - Kbhvn.: Trykt udi Hans Kongl. Majestæts og Universit. Bogtrykkerie, af J.J. Høpffner 1737. [8] + 311 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rig rygforgyldning. Eksemplaret har tidligere tilhørt bl.a. Carl S. Petersen. * Første udgaven. Side 201 findes et halvtitelblad: Bergens Beskrivelses Anden PART. Bogen er skrevet på grundlag af et manuskript af Edvard Edvardsen, som var rektor ved Bergens Latinskole. Han levede 1630-95, og Holberg har redigeret hans optegnelser og tilføjet adskillige nye afsnit, især om udviklingen i de senere 70 år. Bergen var Holbergs fødeby, og det var en hjertesag for ham at lave denne beskrivelse.Ehrencron-Müller I, 251. Johansen 18.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2017-09-11           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/18883481/1737-holberg-ludvig-den-berommelige-norske-handel-stad-bergens

Browse more rare books from the year 1737


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.