The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De stylo exercitiisque ejus ad consuetudinem veterum liber singularis. Ejusdem gymnasium styli seu de vario scribendi exercitio liber singularis. Editio tertia.
- Uppsala, Henricus Curio, 1665. 8:o. (6),+ 202,+ (2),+ 222 s. Solk på de inledande opaginerade sidorna. Första delen med fuktrand i marginalen på s. 17-50 och fläck i marginalen på s. 43. Spridda gamla marginalanteckningar och understrykningar. Senare stänkmarmorerat helskinnband med bevarade, lite defekta, ursprungliga för och eftersättsblad. Brännmärkt ägarmärke i övre snittet. Med Sveno Magni Oxelgrens (1648-91) ägaranteckning på titelbladet och inklistrad lapp ?Sveno M. Oxelgreen Wisingzb. Smol.? på främre pärmens insida. Med dennes son Magnus Oxelgrens (1686-1750) rikliga bläckanteckningar på för och eftersättsbladen samt handskriven innehållsförteckning på titelbladets baksida. Collijn, sp. 827. Schefferus handbok i vältalighet. Den utgavs först som disputationsserie i sex delar, 1652-53, och är i senare upplagor alltid utgiven tillsammans med ?Gymnasium styli? Den användes av Schefferus som lärobok vid undervisningen vid den skytteanska professuren. Enligt Fant var den fortfarande (år 1782) av nytta, som ?den bästa anvisning för ungdomen i detta ämne.? Detta är den tredje upplagan av ?De stylo? och således den andra av ?Gymnasium styli? Magnus Oxelgren blev sedermera bl.a. lektor och prost samt inspektor över Visingsö läroverk. Här är han fortfarande en ung student som använder för- och eftersättsbladen i läroboken för att dels skriva en lista över de latinska tal han hållit, och dels (på eftersättsbladen) skriva en disposition till en valedictorialoration att förevisa för lector Haquin Wising på Visingsborgs gymnasium den 2 maj 1703.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-04-03           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1884653/1665-schefferus-johannes-de-stylo-exercitiisque-ejus-ad-consuetudinem

Browse more rare books from the year 1665


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.