The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tewaterlating bij V.O.C. werf Amsterdam - Reinier Vinkeles, 1768.
TEWATERLATING V.O.C. WERF AMSTERDAM?Afbeelding van het Afloopen van 't Hoekerschip De Zon, in Tegenwoordigheit Hunner Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden; op de Timmerwerf der E.O.I. Maatschappij verricht, den 2den Juny 1768.?'Kopergravure vervaardigd door Reinier Vinkeles in 1768 en uitgegeven door Johannes Smit. Later met de hand gekleurd. Afm. 388 x 292 mm.Het IJ met de Oost-Indische Werf en het Zeemagazijn. Afgebeeld is de tewaterlating van het hoekerschip De Zon, tijdens het bezoek van Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van Pruisen aan Amsterdam.Hoekerschip De Zon, met een lengte van 110 voet en een bemanning van tussen 157 en 196 koppen, werd door de V.O.C. in 1768 in gebruik genomen voor reizen tussen Texel en Kaap de Goede Hoop. De eerste reis onder gezag van schipper Daniel van de Bogaard, latere reizen vonden plaats onder het gezag van Andries Hansen. Het schip werd in 1782 opgelegd.Prijs: ?1.250,- (incl. lijst).
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2017-04-03           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1827882/1768-vinkeles-reinier-tewaterlating-bij-voc-werf-amsterdam-reinier

Browse more rare books from the year 1768


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.