The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sverige framstäldt i teckningar.
Tvåhundratjugofyra litografier med text. Stockholm, W. Lundeqvist & komp. Tryckt hos L. J. Hjerta, 1840. 8:o. (4),+ 38,+ 16,+ 20,+ 6,+ 6,+ 11,+ 20,+ 16,+ 24,+ 14,+ 12,+ 8,+ 4,+ 10,+ 18,+ 6,+ 8,+ 24,+ 6 s.+ 224 litograferade planscher. Samtida helt svart något nött marokängband med guldornerad rygg och dito pärmar, inre bordure, helt guldsnitt, ryggen med små diskreta lagningar i falsen. Fosterländsk dikt i bläck på försättsbladet. Planscherna till Stockholm, Skåne och Norrland med fuktrand i marginalen, samt texten till Stockholm, Västergötland och Lappland med fläckar, i övrigt ett rent och komplett exemplar. Stockholm med eget separat titelblad
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/181304/1840-mellin-gustaf-henrik-sverige-framstaldt-i-teckningar

Browse more rare books from the year 1840


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.