The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beskrifning på lifs-pusten.
Sthlm, P. Sohm, 1808. Liten 8:o. 14 s. Hklbd från början av 1900-talet med ny röd titeletikett och gammalt grönt glanspapper på pärmarna. Ett gammalt gråpappersomslag medbundet. Några småfläckar. Samtida anteckning på titelbladets baksida och datering "aug." på s. 7. Titelsidan med en samtida oval svartstpl med initialerna "JEÖ". Fint ex. med Arthur Sjögrens exlibris.. Bibliotheca Walleriana 2914. En ny upplaga utkom 1811. Apparaten, som uppfunnits av den engelska militärläkaren Gorcy, skulle göra det möjligt att upptäcka eventuellt skendöda genom att med hjälp av ett par bälgar tömma lungorna på "qväfgas [...] utur lungorna" och med den andra bälgen fylla lungorna med "lifsluft". Att "lifs-pusten" faktiskt fungerade, intygas av A. N. Edelcrantz och H. Nicander och den "som ej har råd att köpa lifs-pusten, kan densamma till låns bekomma, emot billig vedergällning" av "commissarie Fahlman". Arbetet avslutas med en lista på de som redan beställt apparaten för 8 rdr bco. Bland beställarna märks Brahe, Brinkman, Fersen, C. Fleming, S. G. Hermelin, J. G. Oxenstierna, L. M. Philipson, Z. Strindberg och S. af Ugglas
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179230/1808-fahlman-adam-beskrifning-pa-lifs-pusten

Browse more rare books from the year 1808


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.