The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Manipulus Stratagematum.
Johannes Janssonius, Amsterdam 1632. 12mo. Kobberstukket titelblad. (24)+451+(26) sider. Senere marmoreret papirbind uden rygtitel.. Bibl. Dan. II,331. Med lang trykt tilegnelse til hertug Ulrik, Christian IV's yngste kongelige søn. Tidlig militærhistorie med dansk forfatter. "..en grundlærd mærkværdighed (...) med genfortællinger af episoder fra oldtidens og middelalderens krige, hver med en krigslist eller anden bemærkelsesværdig indsats fra hærførerens side" (Gunner Lind, i Fund og Forskning 1995, p. 19). ** Elias Pedersen Winstrup (eller Vinstrup) (c. 1610-33) var yngste søn af Sjællands biskop Peder Jensen Winstrup og eneste bror til Peder Pedersen Winstrup (1605-79), der blev den sidste danske og første svenske biskop over Lund Stift. Elias studerede først i Sorø, men dimitteredes i 1627 fra Herlufsholm. Hans videre studier førte ham til udlandet. Han studerede i Wittenberg i 1630 og blev i december 1631 immatrikuleret ved universitetet i Leiden. Efter udgivelsen af sin første og eneste bog drog han syg hjem til København, hvor han døde i maj det følgende år. Danske militærhistorikere er sjældent rundet af bispegårde, men det er vel i unge Elias Winstrups familiebaggrund, man finder forklaringen på, at en så ambitiøs udgivelse var mulig. En mulig forbindelse til hertug Ulrik indgår også her. Christian IV's yngste - sympatiske og højt begavede - søn med dronning Anna Cathrine opholdt sig i Leiden i 1630 på vej gennem sin korte europæiske karriere som henholdsvis officer og åndsperson, der beklageligvis endte for en attentatmands kugle i 1633. Som et sært sammentræf gælder det for både Elias Winstrup og prins Ulrik, at man på sigt langt hellere havde set og mærket meget mere til dem end til deres respektive ældre brødre
      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179227/1632-winstrup-elias-pedersen-manipulus-stratagematum

Browse more rare books from the year 1632


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.