The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Phosphoros.
Månadsskrift. Uppsala, Stenhammar och Palmblad, 1810-(14). 8:o. Grav. titelblad,384 s. + grav. titelblad,582 s. + grav. titelblad,390,(6) s. Tre fina lätt nötta samtida hfrbd med rikt guldornerade ryggar med lyror i ett av ryggfälten och bruna titeletiketter i glättad papp samt gula snitt. Ryggskinnet lite naggat överst på den tredje volymen. Det andra arket i tredje bandet är liksom s. 225-40 i samma del omkastade vid inbindningen. Bitvis ngt lagerfläckig inlaga. Gammalt bläckkludd på s. 101-02 i andra bandet. Det graverade titelbladet till det tredje bandet lite fläckigt. Med Samuel Fryxells, Carl M. Medforts, Carl M. Lings samt Karl Johanssons namnteckningar, den första daterad 1818 och den sistnämnda daterad i Vänersborg 1871. Med Samuel Fryxells anteckningar om "Phosphoros" innehåll på insidan av bakre pärmen till den tredje volymen. Trevligt ex.. Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 391. De bekanta orangefärgade omslagen finns inte medbundna i detta exemplar. Identiska band har synts även på andra exemplar och de är bundna av antingen Dahlbom eller Gällstedt i Uppsala. "Phosphoros", med P. D. A. Atterbom och V. F. Palmblad som redaktörer, var en litteraturhistoriskt banbrytande tidskrift, ett programblad för den nya skolan och det forum där dess företrädare publicerade sina tyngst vägande verk. Den utgavs från juli 1810 till 1813 och utkom i 6 häften för 1810, 6 dubbelhäften för 1811, 2 häften för 1812 och 1 häfte för 1813. Enligt Ljunggren, som ingående behandlar tidskriften i "Svenska vitterhetens häfder", utkom häftena högst försenade. T.ex. utgavs sista häftet för 1811 inte förrän den 28 april 1812, av de två häftena för 1812 utkom det ena i juni 1812 och det andra under våren 1813. Efter flera förseningar utkom i slutet av augusti 1814 häftet för 1813, det avslutande häfte som Palmblad kallade "fosforens sista glans". Detta häfte innehåller också ett register för hela verket uppställt alfabetiskt efter bidragsgivarna, vilka delvis bara framträder under signatur. Förutom av redaktörerna finns bidrag av bl.a. A. A. Afzelius, C. F. Dahlgren, P. Elgström, C. C. Gjörwell, J. C. F. Hæffner, L. Hammarsköld, S. J. Hedborn, G. Ingelgren, C. Livijn, F. B. Schwerin, P. A. Sondén, C. G. Spens och C. Stenhammar. Exemplaret har tillhört prästen Samuel Fryxell (1794-1875) som bl.a. skrev romanen "Pehrmässefärden eller Daniels resehändelser" (1824). Fryxell hade varit kurskamrat med Stagnelius i Uppsala
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179223/1810-phosphoros

Browse more rare books from the year 1810


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.