The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.
Trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkeri 1777. Med kobberstukket titelvignet. (24) + 976 s. Et helt usædvanligt rent eksemplar indbundet i samtidigt helskindsbind af flammet kalv med 5 bindforhøjninger og farvet titelfelt.. Særudgaven af femte bind, med særskilt titelblad, af Jonges (1727-89) "Geographie eller Jordbeskrivelse", som han udgav under Ludvig Holbergs navn. Dækker også Sønderjylland med bl. a. Åbenrå, Tønder Husum, Helgoland, Slesvig, Eiderstedt og øen Sylt. Bibl. Dan. II,600. Ehr.-M. X, 247
      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/178826/1777-jonge-nicolay-kongeriget-danmarks-chorographiske-beskrivelse

Browse more rare books from the year 1777


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.