The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

[Kant] Stycken, til befrämjande af rätta begrep om philosophien, dess andamål och närvarande tilstånd, utgifne af Daniel Boëthius.
Uppsala, J. F. Edman, 1794. (4),148 s. + CHRISTIERNIN, P. N. Försök till en alfvarsam och hufvudsakelig granskning af den kantiska eller nya så kallade critiska philosophien, och det förmenta rena förnuftet, i anledning af Stycken till befrämjande af rätta begrep om philosophien, dess ändamål och närvarande tillstånd, utgifne af herr profess. Boëthius, och tryckte i Upsala 1794. Uppsala, J. F. Edman, 1795. 8:o. (2),VI,126,(2 blanka) s. + KANT, IMMANUEL. Om känslan af det sköna och höga. Öfwersättning. Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1796. 8:o. (2),101,(1) s. + GOTTMARK, JOHAN. Kantiska så kallade philosophien, ifrån des själfgjorda obegriplighet utweklad, och til sit werkliga innehåll updagad. Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1796. 8:o. (2),63 s. Samtida marmorerat hfrbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg, ljusbrun titeletikett av glättad papp och stänkta snitt. Ryggen ngt blekt. En liten svart tuschfläck på bakre pärmen. Inlagorna med en del lager- och rostfläckar. Bläcknumreringar på titelbladen. Kraftigare rostfläckar i det tredje arbetet på s. 55-56 och 69-70 och det sista arbetet har en tryckfärgsplump med bokstavsförlust på s. 26. Med A. D. Hummels namnteckningar och grav. exlibris. Trevligt samlingsband från Ericsberg.. I det första arbetet är fyra av verkets "afhandlingar" översatta ur "Beyträge zur Geschichte der Philosophie" utgiven av Georg Gustav Fülleborn och den femte är skriven av utgivaren. Efter Christiernins arbete fortsatte striden om den "kantiska" filosofin i "Extra posten". Det tredje arbetet är en översättning av "Beobachtungen über das Gefühl des Erhabenen und Schönen" 1764. Göteborgaren Arvid David Hummel (1778-1836) var vitter författare och entomolog. Han publicerade sin första dikt redan 1791 och sin första diktsamling 1795. Han flydde 1807 p.g.a. skulder till Ryssland och tvingades då lämna efter sig ett fint bundet bibliotek och en konstsamling. Hammarsköld ansåg honom som "ett qvickt hufwud" men avfärdade på sedvanligt manér hans litterära försök, vilka "utmärka sig genom den mest jordkrypande platthet"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/178537/1794-kant-stycken-til-beframjande-af-ratta

Browse more rare books from the year 1794


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.