The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

ducis.
Adversus serenissimum ac potentissimum dominum d. Sigismundum III. regem Sueciæ ac Poloniæ &c. suscepta. Accessit refutatio apologiæ d. Caroli certis & evedentib. rationib. suffulta. Scripta & publicata ex mandato s.r. maiestatis proprio. Danzig, Iacobi Rhodi, 1598. 4:o. (4),+ 71, (blank), 72-96,+ (1) blad. Titelsidan med träsnittsram. Lätta stänk på titelbladet och på följande blad i övre marginal samt med enstaka småfläckar. Sammanbunden med: Conscientia Caroli Sudermaniæ ducis: Das ist, Wie Carolum, Hertzog aufz Sudermannlandt, sein Gewissen gedruckt, und vorgeprediget, nach dem er für Forcht, mit Schanden, aufz der Provintz Liefflandt das Feldt verlauffen, und etliche Vestung wider verlohren. Darinn auch das jetzige Kriegswesen, mit Beläg. und Eroberung Wolmar, nach längs warhafftig beschrieben. (Utan ort, 1602?) 4:o. (42) s. Småfläckar och lätta stänk. Fint hfrbd från slutet av 1600-talet med blindpräglad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett. Med lång rad ägaranteckningar på försättsbladet (se nedan). Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Warmholtz 3279 resp. 3362. Rudbeck 942. Carlander III, 564ff. "Ausa Caroli" är sannolikt utgiven i september 1598. Warmholtz menar att "boken är ganska sälsynt". Sturcius eller von Sturtz var enligt Warmholtz livländsk adelsman. Hösten 1598 beredde sig Sigismund för en väpnad aktion mot hertig Karl, och anlitade då professorn i Rostock Kristoffer Sturcius för att under medverkan av Erik Sparre skriva agitationsskriften "Ausa Caroli", som innehåller en vederläggning av hertig Karls försvar av Söderköpings riksdagsbeslut. "Conscientia Caroli" är en på tyska avfattad smädesskrift mot hertig Karl som av Warmholtz (3362) betecknas som "oändeligen sällsynt". Den bör ha kommit ut omkring 1602 eftersom den nämner polackernas erövring av Wolmar i december 1601. Befälhavare för de svenska trupperna i staden var hertig Karls utomäktenskaplige son Karl Karlsson Gyllenhielm, som tillfångatogs av polackerna - en källa till stor skadeglädje för den anonyme författaren. Bandets proveniens kan på försättsbladet följas bakåt till auktionen efter översten Eric Gyllengrip (1667-1736) i februari 1737, där det gick för 80 daler. Köpare var herren till Ängsö, Carl Fredrik Piper (1700-70), som använde en del sitt Törnflychtska mödernearv till att bygga upp en berömd boksamling. Ängsöbiblioteket såldes på en auktion i maj 1803, där detta band köptes av bibliotekarien Jacob Björkegren (1752-1825). Vid auktionen efter Björkegren i maj 1826 köptes det av pastor J. A. A. Lüdeke (1772-1838) för 20 riksdaler och 20 skillingar, och vid auktionen efter denne i februari 1840 köptes det av boksamlaren Carl Gustaf d'Albedyhll (1800-56) för 10 riksdaler och 24 skillingar. Den d'Albedhyllska samlingen köptes i april 1843 av Carl Jedvard Bonde på Ericsberg. Det finns fortfarande plats för noteringar om nya ägare på försättsbladet!
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/178065/1598-sturcius-christopher-ausa-illustriss-principis-domini-ducis

Browse more rare books from the year 1598


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.