The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Reglement ende ordre geformeert uyt kragt van speciale commissie ende authorisatie van sijne hoogheyt den heere Prince van Orange, als heere ende baron der stadt Grave ende des landts van Cuyck van dato 28-11-1683, waer naer sigh de vier aengestelde roode roeden in den lande van Cuyck sullen hebben te reguleren. Nijmegen, A. van Goor [18e eeuw].
4°, zonder omslag, 8 pag. C3030.Zeldzaam, slechts een ex. in STCN. Niet in Gheprint te Nymeghen. Aangesteld werden tot roode roeden in 1684: Hermen Everts, Heyligen Heyligers, Michiel Peters en Ambrosius Janssen. Hun taak was te waken tegen landlopers, bedelaars, heidenen, speellieden etc., de placaten betr. de jacht controleren etc.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16969742/1684---reglement-ende-ordre-geformeert-uyt-kragt

Browse more rare books from the year 1684


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.